WBC là gì? Ý nghĩa của chỉ số xét nghiệm WBC

Chỉ số WBC là gì? Có ý nghĩa như thế nào trong lĩnh vực y học. Hãy cùng khám phá chi tiết về WBC. Chỉ số WBC là gì? WBC là viết tắt của white blood cell, có nghĩa là bạch cầu. Chỉ số WBC là một chỉ số kết quả của quá trình xét … Đọc tiếp WBC là gì? Ý nghĩa của chỉ số xét nghiệm WBC