Mới Nhất

Sửa lỗi WordPress ‘Allowed memory size of … bytes exhausted (tried to allocate … bytes) in php’

Trong quá trình tìm lỗi wordpress mình phát hiện ra dòng thông báo lỗi kiểu như “Allowed memory size of … bytes exhausted (tried to allocate … bytes) in php‘” khiến không thể truy cập vào domain.com/wp-admin được. Vì vậy mình có tìm hiểu cách khắc phục, sau khi đọc qua rất nhiều cách thì mình có tìm được cách tối ưu nhất như sau.

Ban đầu mình nghĩ do vấn đề cài đặt dung lượng tối đa và tìm kiếm các tập tin phpinfo.ini, php.ini hoặc .htaccess nhưng không có kết quả. Cuối cùng mình đã xem xét một số tệp php, mở chúng và kiểm tra mã bên trong.

Đáp án:

Mở tệp default-constants.php trong đường dẫn /public_html/wp-includes, tìm các dòng quy định dung lượng bộ nhớ và điều chỉnh tăng kích thước. Bạn có thể bấm ctrl + F và điền từ “memory” để nhanh chóng duyệt đến đúng vị trí dòng code cần sửa. Ở đó bạn sẽ đi qua WP_MEMORY_LIMIT và WP_MAX_MEMORY_LIMIT. Chỉ cần tăng nó lên 128 MB và 200 MB.

Code sau khi chỉnh sửa:

if ( ! defined( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT' ) ) {
		if ( false === wp_is_ini_value_changeable( 'memory_limit' ) ) {
			define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', $current_limit );
		} elseif ( -1 === $current_limit_int || $current_limit_int > 268435456 /* = 256M */ ) {
			define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', $current_limit );
		} else {
			define( 'WP_MAX_MEMORY_LIMIT', '256M' );
		}
	}

Vậy là xong. Bạn save file lại và thử f5 lại đường dẫn wp-admin của website sẽ thấy nó hoạt động bình thường như chưa có gì xảy ra. Chúc bạn thành công!

Latest Posts

Don't miss

Tài trợ