Mới Nhất

Stakeholder là gì? Vì sao phải phân tích stakeholder trong quản lý dự án?

Stakeholder là gì? Tại sao cần phải tiến hành phân tích stakeholder khi bắt đầu mỗi dự án?

Stakeholder là gì?

Stakeholder là từ tiếng Anh – dịch sang tiếng Việt có nghĩa là bên liên quan.

Một stakeholder là bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào có lợi ích trong một công ty. Bất kỳ ai có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động của một doanh nghiệp đều được coi là một stakeholder của công ty đó.

Stakeholder là gì?
Stakeholder là gì?

Trong kinh doanh, một bên liên quan là bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc bên nào có lợi ích trong một tổ chức và kết quả của các hành động của tổ chức đó. Ví dụ phổ biến về các bên liên quan bao gồm nhân viên, khách hàng, cổ đông , nhà cung cấp, cộng đồng và chính phủ. Các bên liên quan khác nhau có lợi ích khác nhau và các công ty thường phải đánh đổi khi cố gắng làm hài lòng tất cả họ.

Các stakeholder có thể bận tâm bên trong và bên ngoài:

Các stakeholder nội bộ là các cá nhân hoặc nhóm có trao đổi tài chính trực tiếp với doanh nghiệp. Điều này bao gồm nhân viên, giám đốc , nhà cung cấp, chủ sở hữu, chủ nợ và khách hàng.

Các stakeholder bên ngoài là những nhóm không có trao đổi kinh tế trực tiếp với doanh nghiệp, nhưng có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo những cách khác. Điều này bao gồm chính phủ, những người có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh thông qua các chính sách và luật thuế, cũng như các phương tiện truyền thông, công đoàn và cộng đồng địa phương.

Các stakeholder chính so với phụ

Các stakeholder chính là các cá nhân hoặc nhóm có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty. Các stakeholder chính thường là các stakeholder nội bộ.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, khách hàng, chủ sở hữu và nhân viên thường được coi là các stakeholder chính. Trong các công ty lớn, cổ đông và giám đốc có ảnh hưởng nhiều nhất đến chính sách của công ty và hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, vì vậy được coi là những stakeholder chính quan trọng nhất.

Stakeholder là gì?
Sơ đồ thể hiện các stakeholder

Các stakeholder thứ cấp ít ảnh hưởng hơn các stakeholder chính. Họ thường là các stakeholder bên ngoài, những người có thể ảnh hưởng gián tiếp đến doanh nghiệp.

Ví dụ: chính phủ có thể cập nhật các ngưỡng đánh thuế đối với doanh nghiệp. Đây không phải là trao đổi tài chính trực tiếp với các công ty riêng lẻ, nhưng các công ty vẫn bị ảnh hưởng bởi các chính sách này.

Xếp hạng / Ưu tiên các stakeholder

Các công ty thường đấu tranh để ưu tiên các bên liên quan và lợi ích cạnh tranh của họ. Khi các bên liên quan được liên kết, quá trình này rất dễ dàng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, họ không có cùng sở thích.

Ví dụ, nếu công ty bị áp lực bởi các cổ đông để cắt giảm chi phí, có thể dẫn đến sa thải nhân viên hoặc giảm lương của họ, điều này dẫn đến một sự đánh đổi khó khăn.

Jack Ma, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Alibaba, đã từng nói rằng, trong công ty của ông, họ xếp hạng các bên liên quan theo thứ tự ưu tiên sau:

  1. Khách hàng
  2. Nhân viên
  3. Nhà đầu tư

Trong khi nhiều CEO khác coi quyền ưu tiên của cổ đông là mối quan tâm số một của họ.

Phần lớn mức độ ưu tiên sẽ dựa trên giai đoạn mà công ty đang ở. Ví dụ: nếu đó là một công ty mới thành lập hoặc một doanh nghiệp ở giai đoạn đầu, thì khách hàng và nhân viên có nhiều khả năng là những stakeholder được coi trọng nhất. Nếu đó là một công ty đã trưởng thành, giao dịch công khai, thì các cổ đông có khả năng là trung tâm.

Phân tích stakeholder trong quản lý dự án

Đối với bất kỳ một dự án, việc phân tích các stakeholder là vô cùng quan trọng và cần thiết.

Phân tích stakeholder trong quản lý dự án
Phân tích stakeholder trong quản lý dự án

Bằng cách phân tích chi tiết về lợi ích, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, đơn vị sẽ có những quyết định phù hợp nhất sao cho có thể mang đến lợi ích tối đa cho tất cả các stakeholder.

Trong trường hợp không thể làm hài lòng tất cả, đơn vị có thể xem xét mức độ ưu tiên cho từng stakeholder, sao cho dự án có thể đạt được kết quả tốt nhất, mặc dù một số stakeholer có thể thiệt thòi hơn so với các stakeholder còn lại.

Latest Posts

Don't miss

Tài trợ