Mới Nhất

SCP-1471: Từ app di động đến hình ảnh đáng sợ

Tìm hiểu thông tin về SCP 1417 – một đối tượng sở hữu ngoại hình đáng sợ, thoắt ẩn thoắt hiện khiến nhiều người phải kinh hãi.

Lớp đối tượng: Euclid

Quy trình Quản thúc Đặc biệt SCP-1471

Tất cả các Thiết bị Di động có cài đặt SCP-1471 đều phải bị tịch thu và phân tích các dấu hiệu về sự tồn tại của các thiết bị có thể bị nhiễm khác. Các thiết bị bị ảnh hưởng sau đó sẽ được tháo pin, được gắn ký hiệu (Ví dụ: SCP-1471- #), và được đặt trong Đơn vị Lưu trữ-91 tại Cơ sở Nghiên cứu-45.

SCP-1471
SCP-1471

Tất cả các Cửa hàng Ứng dụng Di động Trực tuyến phải được giám sát để ngăn chặn bất kỳ hoạt động bán SCP-1471 do vô ý nào. Phần mềm độc hại sẽ tự động nhắm mục tiêu các Thiết bị đáng ngờ để khiến Thiết bị không hoạt động được cho đến khi Nhân viên hiện trường có thể bắt được thiết bị.

Mô tả chi tiết SCP-1471

SCP-1471 là một Ứng dụng Miễn phí 9,8MB dành cho Thiết bị Di động có tên “MalO ver1.0.0” nằm trong Cửa hàng Ứng dụng Trực tuyến. SCP-1471 không có nhà phát triển được liệt kê và bằng cách nào đó có thể vượt qua Quy trình Phê duyệt để đi thẳng vào phân phối. SCP-1471 cũng có khả năng tránh bị các ứng dụng bảo mật & quét virus khác loại bỏ.

Sau khi SCP-1471 được cài đặt, không có biểu tượng hoặc lối tắt nào được tạo cho ứng dụng. SCP-1471 sau đó sẽ bắt đầu gửi hình ảnh qua tin nhắn văn bản sau mỗi 3-6 giờ. Tất cả các hình ảnh sẽ chứa SCP-1471-A, ở hậu cảnh hoặc tiền cảnh. SCP-1471-A dường như là một Hình người cao với hộp sọ trắng như của dã thú có răng nanh và một mái tóc đen.

Trong 24 giờ đầu tiên sau khi cài đặt SCP-1471, Thiết bị Di động sẽ nhận được hình ảnh được chụp tại các địa điểm mà cá nhân thường xuyên lui tới. Sau 72 giờ, Thiết bị Di động sẽ nhận được hình ảnh thời gian thực của cá nhân cùng với SCP-1471-A, xuất hiện ở gần Đối tượng.

>>> Xem thêm: SCP-3000

Những cá nhân có hơn 90 giờ tiếp xúc với những hình ảnh liên tục này sẽ bắt đầu nhìn thấy SCP-1471-A trong thời gian ngắn bên ngoài tầm nhìn trực tiếp của họ, trên các bề mặt phản chiếu hoặc kết hợp cả hai. Tiếp tục tiếp xúc với SCP-1471 sau thời điểm này sẽ khiến SCP-1471-A có tầm nhìn lâu dài, không thể đảo ngược. Các cá nhân trong giai đoạn này thường báo cáo về nỗ lực định kỳ trong giao tiếp bằng hình ảnh của SCP-1471-A, nhưng họ không thể hiểu được những hành động này. Hiện tại, phương pháp điều trị duy nhất được biết đến để ngăn chặn ảnh hưởng của SCP-1471 là loại bỏ sự tiếp xúc với các hình ảnh trong vòng 90 giờ sau khi cài đặt. Cho đến nay, không có hành động thù địch nào của SCP-1471-A được báo cáo.

Latest Posts

Don't miss

Tài trợ