[Review sách] Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm – Mark Manson

Review Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm – tác giả Mark Manson – một cuốn sách tự lực có sự khác biệt lớn giữa ‘rừng’ sách self-help. NẾU BẠN ĐANG dạo qua kệ sách self-help của bất kỳ hiệu sách nào, bạn sẽ nhận thấy một chủ đề chung. Khu vực này … Đọc tiếp [Review sách] Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm – Mark Manson