Mới Nhất

Commercial invoice là gì? Tầm quan trọng của hóa đơn thương mại

Commercial invoice là gì? Một thuật ngữ quan trọng hàng đầu không thể không biết trong lĩnh vực logicstics.

Commercial invoice là gì?

Commercial invoiceHóa đơn thương mại – là một trong những chứng từ quan trọng nhất trong thương mại quốc tế và vận chuyển hàng hóa đường biển. Nó là một văn bản pháp lý do người bán (người xuất khẩu) cấp cho người mua (người nhập khẩu) trong giao dịch quốc tế và được dùng như một hợp đồng và bằng chứng mua bán giữa người mua và người bán.

Không giống như vận đơn, hóa đơn thương mại không chỉ ra quyền sở hữu hàng hóa cũng như không mang quyền sở hữu đối với hàng hóa đang được bán. Tuy nhiên, nó được yêu cầu cho các mục đích thông quan để tính toán và đánh giá các loại thuế phải trả.

Hóa đơn thương mại nêu chi tiết giá trị và số lượng hàng hóa đang được bán. Nó cũng phải bao gồm các điều khoản mua bán hoặc giao dịch được cả người mua và người bán đồng ý với giao dịch đang được thực hiện.

Nó cũng có thể được yêu cầu cho các mục đích thanh toán (chẳng hạn như trong trường hợp thanh toán qua Thư tín dụng và người mua có thể phải xuất trình cho ngân hàng của họ để hướng dẫn xuất tiền cho người bán để thanh toán.

Commercial invoice là gì?
Commercial invoice là gì?

Thông tin bắt buộc trên hóa đơn thương mại để vận chuyển

Khi điền hóa đơn thương mại, điều cực kỳ quan trọng là phải đảm bảo rằng thông tin được điền rõ ràng và chính xác.

Quy cách trình bày hóa đơn thương mại

Có rất nhiều mẫu và mẫu hóa đơn thương mại để lựa chọn. Mặc dù không có định dạng hóa đơn thương mại cố định, nhưng hầu hết các thông tin được yêu cầu đều rất giống nhau và được chuẩn hóa trên tất cả các mẫu. Cho dù bạn chọn mẫu nào, hãy đảm bảo các thông tin sau:

Thông tin liên quan đến giao dịch

 • Số hóa đơn
 • Ngày xuất hóa đơn
 • Số đơn hàng
 • Tổng số tiền bán hàng
 • Tiền tệ
 • Hướng dẫn thanh toán

Thông tin liên quan đến nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu

 • Thông tin nhà xuất khẩu / người bán (tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v.)
 • Mã số thuế của nhà xuất khẩu / người bán (ví dụ: VAT, EORI, v.v.)
 • Thông tin nhà nhập khẩu / người mua (tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v.)
 • Mã số thuế của người nhập khẩu / người mua (ví dụ: VAT, EORI, v.v.)

Thông tin liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa

 • Hóa đơn của các số vận đơn
 • Đại lý chuyển tiếp
 • Mã HS
 • Mô tả hàng hóa rõ ràng (số gói, đơn vị, trọng lượng, v.v.)
 • Incoterm
 • Nguồn gốc hàng hóa
 • Bảo hiểm
 • Ngày xuất khẩu, phương tiện vận tải và điểm đến cuối cùng
 • Chữ ký của người gửi hàng

Mẫu hóa đơn thương mại
Mẫu hóa đơn thương mại

Sự khác biệt giữa hóa đơn thương mại và bảng kê hàng hóa (packing list)

Điều quan trọng là thông tin giao dịch và lô hàng được liệt kê trên hóa đơn thương mại tương ứng với thông tin trên bảng kê hàng hóa.

Mặc dù thông tin yêu cầu trên cả hai chứng từ là cực kỳ giống nhau và cả hai đều do người bán / nhà xuất khẩu phát hành, nhưng hai chứng từ phục vụ các mục đích rất khác nhau.

>>> Có thể bạn quan tâm: CIF là gì? Ý nghĩa và giá của CIF trong vận tải hàng hóa

Bảng kê hàng hóa phục vụ mục đích hậu cần hơn với việc nhấn mạnh vào mô tả thực tế của hàng hóa được vận chuyển. Đây là tài liệu cần thiết trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào có thể phát sinh với hãng tàu, hải quan hoặc giữa người mua và người bán đối với hàng hóa.

Nó cũng được sử dụng để xác minh rằng tất cả hàng hóa do nhà xuất khẩu vận chuyển có được nhận trong tình trạng và thứ tự tốt, cũng như cho các mục đích lưu kho và kiểm kê.

Mặt khác, hóa đơn thương mại phục vụ cho việc trình bày chi tiết giao dịch tài chính cho việc bán hàng hóa đang được vận chuyển, chẳng hạn như chi tiết thanh toán, hướng dẫn và điều khoản.

Bảng kê hàng hóa được gửi cho người nhận hàng hoặc người nhận hàng, trong khi hóa đơn thương mại được gửi cho bên chịu trách nhiệm thanh toán tiền hàng. Đây có thể là một và giống nhau hoặc khác nhau.

Rủi ro do không điền chính xác hóa đơn thương mại

Đó là một yêu cầu pháp lý để điền vào một hóa đơn thương mại một cách chính xác. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc tăng chi phí giữ hàng và vận chuyển chậm trễ.

Do hóa đơn thương mại cũng được sử dụng cho mục đích khai báo hải quan, nên bất kỳ thông tin sai lệch nào cũng có thể dẫn đến việc thanh toán sai số lượng thuế và nghĩa vụ thuế phải nộp và sự phân chia hợp pháp của chúng.

Proforma invoice là gì? Tìm hiểu chi tiết về hóa đơn chiếu lệ

Latest Posts

Don't miss

Tài trợ