Bill of lading (BoL) là gì? Tìm hiểu vận đơn trong xuất nhập khẩu

Bill of lading là gì? Cụm từ viết tắt BoL và BL trong xuất nhập khẩu đại diện cho vận đơn có vai trò như thế nào? Trong thế giới kinh doanh, vận đơn (BoL hoặc B/L) là một trong những chứng từ chính được sử dụng để thực hiện các giao dịch vận tải … Đọc tiếp Bill of lading (BoL) là gì? Tìm hiểu vận đơn trong xuất nhập khẩu