Mới Nhất

100 câu đố Kinh thánh bằng hình có lời giải đáp án

Những câu đố Kinh thánh bằng hình có lời giải đáp án, hình ảnh vui nhộn nhưng đằng sau đó lại là những đáp án vô cùng sâu sắc. Xin mời tôi con Chúa cùng tham khảo!

(Hãy cố gắng tự tìm lời giải trước khi xem đáp án được cung cấp!)

Câu 1: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án
Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. (I Giăng 3:4).

Câu 2: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề (I Giăng 5:3b).

Câu 3: Xin cho biết điều răn của Chúa là gì?

Đáp án: –     Tin Đức Chúa Giê-xu Christ

–      Yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy (I Giăng 3:23).

Câu 4: Tôi là ai?

– Yêu mến và làm theo lẽ thật.

– Tôi ăn ở trung tín và nhân từ và được Hội Thánh làm chứng tốt.

– Được trước giả yêu thương.

Đáp án: Gai-út (III Giăng câu 1-6).

Câu 5: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi; ta không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi, và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy. (II Giăng 12).

***

Câu 6: Tôi là cái gì?

– Chỉ dành cho Cơ Đốc nhân

– Cơ Đốc nhân sẽ nhận được tôi khi gặp Chúa

Đáp án: Mão triều thiên (Khải huyền 2:10).

Câu 7: Xin tìm phân đoạn Kinh Thánh theo hình? Xin kể tên ra?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Hình ảnh 4 con ngựa trong 4 ấn đầu tiên được mở ra. (Khải huyền 6:1-8).

Con ngựa 1: màu trắng -> xâm lăng (chiến thắng).

Con ngựa 2: màu hồng -> chiến tranh.

Con ngựa 3: ngựa ô -> sự đói kém.

Con ngựa 4: màu vàng -> dịch lệ.

Câu 8: Tôi là cái gì?

– Không phải là đồ ăn

– Có vị ngọt, đắng

Đáp án: Quyển sách của thiên sứ đưa cho Giăng nuốt (Khải huyền 10:10).

Câu 9: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt những người được vào ở trong thiên đàng.(Khải huyền 7:17b).


Câu 10: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Hình ảnh con rồng chiến đấu với các thiên sứ bị thua cuộc và bị quăng xuống đất (Khải huyền 12:7-9).

***

Câu 11: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Hội Thánh Lao-đi-xê bị Chúa quở trách là hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh (Khải huyền 3:15-16).

Câu 12: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Dấu lớn thứ hai (Khải huyền 12:3-4) .

Con rồng lớn – sắc đỏ – 7 đầu, 10 sừng,

7 mão triều thiên chờ nuốt đứa con người đàn bà,

đuôi kéo 1/3 ngôi sao trên trời xuống đất.

Câu 13: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Lời rao báo của ba thiên sứ

– Thiên sứ 1: Rao truyền Tin Lành đời đời (Khải huyền 14:6-7)

– Thiên sứ 2: Rao báo sự hủy diệt tiên tri giả (Khải huyền 14:8)

– Thiên sứ 3: Rao báo sự đoán phạt những người thờ lạy con thú (Khải huyền 14:9-12)

Câu 14: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: 7 bát thạnh nộ (đoạn 16)

´     Bát 1: Ghẻ độc

´     Bát 2: Biển biến thành máu

´     Bát 3: Sông suối biến thành máu

´     Bát 4: Mặt trời tăng sức nóng

´     Bát 5: Sự tối tăm trên nước con thú

´     Bát 6: Sông Ơ-phơ-rát cạn khô

´     Bát 7: Mưa đá lớn

Câu 15: Tôi là cái gì?

–     Không được thêm mà cũng không được bớt.

–     Sẽ gánh lấy hậu quả nặng nề nếu như không làm theo điều trên.

Đáp án: Lời của Đức Chúa Trời (Kinh Thánh) (Khải huyền 22:18-19)

***

Câu 16: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Ấn thứ 5:  Linh hồn các thánh tử đạo dưới chân bàn thờ. (Khải huyền 6:9-11).

Câu 17: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Giăng thấy Đấng ngồi trên ngôi, có 24 trưởng lão ngồi chung quanh ngôi, mặc áo trắng, đầu đội mão triều thiên bằng vàng (Khải huyền 4:2-4).

Câu 18: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Hình ảnh con thú thứ nhất từ dưới biển lên. Có 7 đầu, 10 sừng có 10 mão triều thiên và trên đầu có những danh hiệu phạm thượng (Khải huyền 13:1-2).

Câu 19: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Sự hiện thấy về Con Người (Khải huyền 1:13-16).

Câu 20: Xin giải thích hình ảnh này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Hình dạng thiên sứ được Giăng nhìn thấy và mô tả trong Khải huyền 10:1-3.

***

Câu 21:  Xin cho biết hình này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Hai chứng nhân được ví như hai cây ôlive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa. (Khải huyền 11:4).

Câu 22: Xin cho biết  hình này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: người đàn bà ngồi trên con thú có 7 đầu 10 sừng – mặc áo màu tía – trang sức bằng vàng bạc và bửu thạch – tay cầm chén vàng chứa đồ ô uế- trán có ghi sự mầu hiệm Babylôn lớn – say huyết thánh đồ. (Khải huyền 17:3-6)

Câu 23: Tìm câu Kinh Thánh có ý như hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: 1 phần 3 ánh sáng của mặt trời, ngôi sao, mặt trăng bị tối tăm (Khải huyền 8:12).

Câu 24: Tìm câu Kinh Thánh có ý như hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Chúa quở Hội Thánh Sạt-đe có tiếng là sống nhưng mà là chết (Khải huyền3:1).

Câu 25: Xin kể thứ tự bốn con sinh vật trong thiên đàng có hình dạng gì?

Đáp án: Sư tử, bò đực, mặt người, chim phụng hoàng (Khải huyền 4:7).

***

Câu 26: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Khải huyền 2:7.

Câu 27: Xin biết cho hình này mang ý nghĩa gì và trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Satan bị giam 1000 năm (Khải huyền 20:1-3).

Câu 28: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Con thú và tiên tri giả bị bắt quăng vào hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng (Khải huyền 19:20).

Câu 29: Xin cho biết con số này có ý nghĩa gì và trưng dẫn?

             144.000

Đáp án: 144.000 người là số người được chọn của Chúa. Đoàn người này đều có Danh Chiên Con và Danh Cha Chiên Con trên trán. Đây là những người không bị hư mất và tất cả được ở với Chúa tại Si-ôn. (Khải huyền14:1).

Câu 30: Trong thời gian 7 thiên sứ trút 7 tai nạn xuống đất, thì chỉ có ai được đi vào đền thờ?

Đáp án:  Không ai được vào hết. (Khải huyền 15:8).

***

Câu 31: Xin tìm câu Kinh Thánh có ý như hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Sáng Thế Ký  9:13.

Câu 32: Hai dân tộc nào ra từ việc loạn luân? Trưng dẫn?

Đáp án: Mô-áp và Am-môn (Sáng Thế Ký 19:30-38).

Câu 33: Tôi là ai?

– Tôi phục vụ trong cung vua.

– Tôi có liên quan đến số 3.

– Nghề của tôi có liên quan tới bánh.

Đáp án: Quan thượng thiện (Sáng Thế Ký 40:16-19).

Câu 34: Tôi là ai?

– Anh hùng đầu tiên trên mặt đất.

– Thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va.

Đáp án: Nim-rốt (Sáng Thế Ký  10:8-9).

Câu 35: Người dân Ê-díp-tô phải nộp thuế hoa lợi cho vua là bao nhiêu phần trăm? Trưng dẫn?

Đáp án: 20% (Sáng Thế Ký 47:26).

***

Câu 36: Xin cho biết tên và tuổi của người sống thọ nhất? Trưng dẫn?

Đáp án: Mê-tu-sê-la 969 tuổi (Sáng thế ký 5:27).

Câu 37: Xin cho biết hình ảnh này là gì? Trưng dẫn?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Chúa hủy diệt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ,  bà Lót nhìn lại phía sau nên bị hóa thành tượng muối (Sáng thế ký19:24-26).

Câu 38: Xin tìm câu Kinh Thánh theo ý hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Sáng thế ký 24:19-21.

Câu 39: Xin tìm câu Kinh Thánh theo ý hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Gia-cốp mơ thấy 1 cái thang bắc từ đất đến trời, thiên sứ lên xuống trên thang (Sáng thế ký 28:12).

Câu 40: Xin tìm câu Kinh Thánh theo ý hình?

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Giô-sép giải mộng cho quan tửu chánh và quan thượng thiện (Sáng thế ký 40:9-13, 16-19).

***

Câu 41: Tôi là ai?

–   Toàn thân tôi mặn chát.

–   Tôi trở thành tượng muối vì  bất tuân lời thiên sứ, mà quay đầu ngó lại sau.

Đáp án: Vợ của Lót (Sáng thế ký19:26).

Câu 42: Trả lời đúng theo câu hỏi:

Gia-cốp từng lừa cha cướp phước của anh. Về sau, ông bị người ta lừa lại. Việc đầu tiên ông bị lừa là gì ?

Đáp án: Bị lừa trong việc cưới vợ. La-ban hứa gả Ra-chên, nhưng lại đưa Lê-a làm vợ Gia-cốp. (Sáng thế ký 29:21-23).

Câu 43: Trả lời đúng theo câu hỏi:

Khi cư ngụ trong xứ Phi-li-tin, Y-sác cũng phạm 1 tội giống như tội cha mình là Áp-ra-ham đã phạm, đó là tội gì?

Đáp án: Nói dối rằng vợ mình là em gái mình. (Sáng thế ký 26:7).

Câu 44: Tìm câu Kinh Thánh theo hình:

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Bởi ân huệ của Chúa, trước khi qua sông Giô-đanh, Gia-cốp chỉ có 1 cây gậy, mà ngày nay ông đã có 2 đội quân (Sáng thế ký 32:10).

Câu 45: Tìm câu Kinh Thánh theo hình:

Câu đố kinh thánh bằng hình ảnh có lời giải đáp án

Đáp án: Giấc mơ của Giô-sép:

– Các anh (10). Cha, mẹ + anh em (13), sấp mình trước mặt Giôsép (Sáng thế ký 37:5-11).

Latest Posts

Don't miss

Tài trợ